Hallo,

Ik ben Suzanne Tan, cultureel antropoloog, en eigenaar van Bureau Tangram. Bureau Tangram doet kwalitatief sociaal wetenschappelijk onderzoek binnen het sociale domein. Soms zelfstandig, vaak in samenwerking met andere partijen. Voor opdrachten die aanvullende onderzoeksvaardigheden vergen werk ik samen met kwantitatief geschoolde onderzoekers.

Het type onderzoek dat ik doe is diepgaand, verklarend en verhalend. Met mijn onderzoek probeer ik inzicht te bieden in complexe maatschappelijke problemen. Daarbij ga ik uit van de ervaringen van mensen in hun positie als cliënt, gebruiker, bewoner of burger. Mijn drijfveer voor onderzoek is om mensen in een kwetsbare of marginale positie aan het woord te laten. Samen vertalen we hun ervaringen en behoeften in aanknopingspunten voor beleid.

Het is voor mij vanzelfsprekend dat vanuit een diversiteitsgevoelige benadering te doen. Ik zie onze samenleving als een Tangrampuzzel: de zeer verschillende stukjes hebben ieder hun eigen waarde, en vormen met elkaar één geheel. Het is aan ons om daar een mooie vorm aan te geven, en dat is in mijn ogen een werkelijk inclusieve samenleving.

Mijn inhoudelijke expertise ligt op het terrein van huiselijk geweld en huwelijkse onvrijheid, (on)veiligheid in gezinnen, risicoscreening, vrouwenopvang, hulpverlening na seksueel geweld, verborgen vrouwen, integratie en participatie, sociale uitsluiting, risicojongeren en (minderjarige) vluchtelingen. Voorbeelden van het soort werk dat ik doe: projectevaluaties, methodiekbeschrijvingen, beleidsevaluaties, instrumentontwikkeling. Vanuit mijn inhoudelijke expertise geef ik ook training en advies.

Meer informatie over mijn expertise, en actuele informatie over recente en afgeronde projecten, zijn te vinden op mijn openbare LinkedIn profiel of in mijn curriculum vitae.

Maar neemt u vooral contact met mij op, dan praten we verder!

Bureau Tangram - Suzanne Tan
Willem Arntszkade 38 bis
3515 AJ Utrecht
06 407 631 25
info@bureautangram.nl

Suzanne Tan

Zojuist verschenen bij SWP!

Omslag boek: ‘De jeugd maar geen toekomst? Naar een effectieve aanpak van sociale uitsluiting’

‘De jeugd maar geen toekomst? Naar een effectieve aanpak van sociale uitsluiting’

Naar de publicatie

Andere publicaties

Bureau Tangram

Onderzoek in het sociale domein